Besök våra andra företag i Meccom Group

 

 

 

 

Vattenrening

INWATECH erbjuder helhetslösningar inom kemiska vattenreningsanläggningar för allehanda förorenade vatten. Där vi utför:

Förutredning i form av:

– Tolkning och rådgivning av myndighetskrav
– Laborativt arbete av processvatten för att uppfylla gränsvärdeskrav

Pilotkörning:

– Driftning av pilotanläggning för att säkerställa reningstekniken under en under en avsedd tidsperiod

Anläggningsval:

– Uthyrning för att rena processvatten under längre tidsperioder och säkerställa reningstekniken samt uppnå gränsvärdeskrav, i form av kort- eller långtidsuthyrning
– Kompletta stationära/mobila vattenreningsanläggningar för de kundspecifika behoven, i form av direkt- eller leasingköp
– Erbjuder kunden service-, insatsprodukts- samt provtagningsavtal på uthyrnings samt permanent av oss byggda reningsanläggningar

Mobil vattenreningsanläggning, plattform

Bild1
Mer info

INWATECHs vattenreningsanläggning VRU-P är framtagen för placering inomhus och för att enkelt kunna anpassas till de behov som uppstår vid rening av olika typer av förorenade vatten. Utrustningen är moduluppbyggd och anpassad för enkel processomställning.

I våra standardplattformar medför modulsystemet en möjlighet att snabbt och enkelt välja och installera eller byta ut tankar, doseringssystem, omrörningssystem och slamseparationsmetod. Målsättningen med modullösningen är att den skall ge bästa tänkbara tekniska anpassning för det behov som den specifika kemiska behandlingsmetoden har.

Modullösningen innebär också möjlighet att koppla på försteg och efterbehandlingar av såväl slamfas som vattenfas.

Mobil vattenreningsanläggning, container

Bild3
Mer info

INWATECHs vattenreningsanläggning VRU-C är framtagen för att enkelt kunna anpassas till de behov som uppstår vid rening av olika typer av förorenade vatten. Utrustningen är moduluppbyggd och anpassad för enkel processomställning. Utrustningen kan placeras såväl inomhus som utomhus.

I våra containervattenreningsutrustningar medför modulsystemet en möjlighet att snabbt och enkelt välja och installera eller byta ut tankar, doseringssystem, omrörningssystem och slamseparationsmetod. Målsättningen med modullösningen är att den skall ge bästa tänkbara tekniska anpassning för det behov som den specifika kemiska behandlingsmetoden har.

Modullösningen innebär också möjlighet att koppla på försteg och efterbehandlingar av såväl slamfas som vattenfas.

Stationär vattenreningsanläggning

Bild2
Mer info

INWATECHs vattenreningsanläggning VRU-H är framtagen för att kundanpassa ett komplett reningsverkshus till de behov som det specifika kontaminerande industrivattnet Utrustningen är moduluppbyggd och anpassad för enkel processomställning.

Våra husbaserade vattenreningsanläggningar är helt kompletta, där INWATECH levererar komplett byggnationsunderlag, hus samt kundanpassad vattenreningsanläggning. Trots detta är anläggningen modulbaserat vilket medför att vattenreningsanläggningen i framtiden kan kombineras med ytterligare reningssteg, vilket i ett initialt steg tas hänsyn till.

Laboration

 

Mer info

 

 • Besök och upphämtning av vattenprover
 • Laborativt arbete
 • Analysering av provresultaten i förhållande till förväntade utsläppskrav
 • Optimeringsförslag baserat på driftkostnad / m3 per år
 • Redovisande PM för laboratorieförsöket utför laborativa arbeten på kundspecifika

Pilotkörning

Mer info
 • Besök och upphämtning av vattenprover
 • Laborativt arbete
 • Analysering av provresultaten i förhållande till förväntade utsläppskrav
 • Optimeringsförslag baserat på driftkostnad / m3 per år
 • Redovisande PM för laboratorieförsöket utför laborativa arbeten på kundspecifika

Förpoleringssteg

Mer info
 • Lamellsteg
 • Sedimentationssteg

Efterpoleringssteg

Mer info
 • Tryckfilter
 • Sandfilter
 • Kolfilter
 • Jonbytarmass
 • Biologisk rening

Slamförtjockning

Mer info
 • Silbandspress
 • Trisäcksenhet
 • Geotub
 • Kammarfilterpress

Kemikaliehantering

Mer info
 • Förvaringsutrymme

Insatsprodukter

Mer info
 • Kemikalier

Uthyrning

Mer info

Uthyrning för att rena processvatten under längre tidsperioder och säkerställa reningstekniken samt uppnå gränsvärdeskrav, i form av kort- eller långtidsuthyrning