Besök våra andra företag i Meccom Group

 

 

 

 

Historia

INWATECH har varit verksamma sedan 1996 och har således en lång erfarenhet av vattenreningsprojekt i liten och stor skala. Bolaget är en del av Meccom Group.
Vi erbjuder marknaden totallösningar gällande rening av allehanda förorenade vatten.
Företaget sätter alltid kunden i centrum och jobbar i partnerskap för att lösa den unika kundens vattenreningsutmaning.

Vi erbjuder marknaden uthyrningsprodukter, leasingavtal samt direktköp av kundspecifika anläggningar byggda på standardiserade metoder. Med tillhörande avtal för; service, insatsprodukter samt provtagningsanalysering för att alltid erbjuda den kundservice som efterfrågas av marknaden.

Marknad

Våra kunder finns främst inom följande marknader:
– Industrier – massa & papper, livsmedel, bygg, miljö, markbearbetning och kemi
– Kommunala anläggningar för vatten, avlopp, avfall och värmeproduktion