Besök våra andra företag i Meccom Group

 

 

 

 

 

Om oss

Historia

Inwatech AB startade 1996.
Tidigare Chemical Equipment ingår i Meccom Group. I och med detta har utvecklingen fortsatt från att ha varit en utrustningsleverantör mot att idag även vara  en leverantör av hela reningslösningar för förorenadet vatten.

Marknad

Våra kunder finns främst inom följande marknader:
– Industrier – massa & papper, livsmedel, bygg, miljö, markbearbetning och kemi
– Kommunala anläggningar för vatten, avlopp, avfall och värmeproduktion

Affärsidé

Inwatech AB skall:

  • vara ett marknadsledande företag inom reningsteknologi för att rena processvatten inom ett stort antal verksamheter.
  • erbjuda marknaden totallösningar av reningsmetoder och reningsutrustning men även spetskompetens eller partnerskap.
  • erbjuda marknaden att köpa men även leasa utrustning.
  • erbjuda snabb och god service.
  • vara ett marknadsledande företag inom kemikaliedosering.

Inwatech AB arbetar kontinuerligt med strategiprocessen i form av en affärsplan som beaktar verksamheten på kort och lång sikt samt tar hänsyn till omvärldsanalys och kundnytta.

Vision

Inwatech AB skall:

  • vara ett framgångsrikt och kundinriktat företag där våra kunder alltid står i centrum.
  • vara ett långsiktigt  pålitligt företag.
  • ge den service som efterfrågas.