Besök våra andra företag i Meccom Group

 

 

 

 

  • Besök och upphämtning av vattenprover
  • Laborativt arbete
  • Analysering av provresultaten i förhållande till förväntade utsläppskrav
  • Optimeringsförslag baserat på driftkostnad / m3 per år
  • Redovisande PM för laboratorieförsöket utför laborativa arbeten på kundspecifika