Besök våra andra företag i Meccom Group

 

 

 

 

 

Vattenrening

Vattenrening
Inwatech lägger nu tyngdpunkten på att bygga kostnadseffektiva reningsprocesser för ert förorenade vatten.
Processen börjar med laboratorieförsök följt av pilotförsök för att ge underlag till en färdig reningsanläggning. Dessutom kan vi erbjuda er att hyra en anläggning komplett med personal.

Projektstruktur

 • Tydliga gränsdragningar
 • Definierade arbetsroller
 • Arbetsmiljöansvar
 • Kvalitetsverifiering
 • Fullständig dokumentation
 • Digitalt stödsystem
 • Realtidsuppdatering

Laboration

 • Besök och upphämtning av vattenprover
 • Laborativt arbete
 • Analysering av provresultaten i förhållande till förväntade utsläppskrav
 • Optimeringsförslag baserat på driftkostnad / m3 per år
 • Redovisande PM för laboratorieförsöket utför laborativa arbeten på kundspecifika

Pilotkörning

 • Besök och upphämtning av vattenprover
 • Laborativt arbete
 • Analysering av provresultaten i förhållande till förväntade utsläppskrav
 • Optimeringsförslag baserat på driftkostnad / m3 per år
 • Redovisande PM för laboratorieförsöket utför laborativa arbeten på kundspecifika

Mobila vattenreningsanläggningar

 • Plattformsbaserade
 • Containerbaserade

Stationära vattenreningsanläggningar

 • Plattformsbaserade
 • Containerbaserade
 • Husbaserade

Anläggnings-typer

 • Modulbaserade tillvald för alla anläggningstyper

Investeringsval

Hyra

Utifrån era förutsättningar kan vi anpassa lösningar för lång samt korttidskontrakt av er vattenreningsanläggning

Hyrköp

Utifrån era förutsättningar kan vi anpassa lösningar för att periodisera kostnaden av er vattenreningsanläggning över en förbestämd tidsperiod

Köp

Utifrån era förutsättningar kan vi anpassa lösningar för fastprisköp av er vattenreningsanläggning

Referenser